ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE

Lékaři

 • MUDr. Milan Matulka
 • MUDr. Helena Kubešová

Rozsah poskytované péče v Alergologii a klinické imunologii:

 • Poskytujeme preventivní léčebnou a dispenzární péči pro:
 • astma bronchiale
 • všechny typy alergických onemocnění
 • zajišťujeme konziliární a konzultační služby pro ostatní obory v místě, eventuelně ve FN Motol
 • u závažných stavů se využívá možnosti hospitalizace na plicní klinice FN Motol
 • ve spolupráci se špičkovými laboratořemi zajišťujeme všechna vyšetření interpretovaná do 48h
 • využíváme moderní přístrojové vybavení spirometrické laboratoře
 • Možnost telefonických konzultací pacientům
 • Péče je zajištěna lékaři na nejvyšší možné úrovni v odbornosti alergologie a klinické imunologie

KONTAKTY

Buďte s NÁMI v kontaktu

@

Lékařské centrum Kralupy
Nerudova 1093
278 01 Kralupy nad Vltavou

telefonní spojení
315 722 073
315 722 074

email: info@lekarskecentrum.cz

Objednávky pacientů:
pondělí až pátek od 8:00 - 12:00 hodin
315 722 073
315 722 074